Zmluva č. IU/2010/50013

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/50013
Dodávateľ:Remones s.r.o., Kostolné 27, 916 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon pozáručného servisu a kontroly na zariadení EPS v zmysle STN 342710, EN 54 a vyhl. 726/2002 Z.z.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 105,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 105,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:Cena je za výkon jednej odbornej prehliadky (odborná skúška a troch štvrťročních kontrol /servis/)
Subjekt nie je platcom DPH.

Prílohy