Zmluva č. IU/2008/70030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70030
Dodávateľ:RHAPIS Kramáre s.r.o., Stromová 38, 811 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie odbornej starostlivosti rastlín pestovaných v substráte (objekt Búdková 2)
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 753,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:2 772,81
Celková dohodnutá čiastka:4 526,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy