Zmluva č. IU/2010/50003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/50003
Dodávateľ:Alena Luptáková, Professional Information & Reception Service
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení informátorskej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 905,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 905,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:subjekt nie je platcom DPH

Prílohy