Zmluva č. IU/2009/70009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/70009
Dodávateľ:MiHi.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskeho, dezinfekčného a čistiaceho materiálu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:platby podľa cenníka

Prílohy