Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
011/2000 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 Kúpa učebníc pre základné a stredné školy 5 111 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
186/2004 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 nákup učebníc pre obchodné akadémie 5 106 000 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
312.353/2010-SBPI SWAN, a.s. Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 5 105 000 865 000 Sekcia bezpečnosti a spracovania informácií 08.08.2008 08.08.2013 Sumy sú prepočítané k 1.10.2010
ZOD č. SE-130-7/OVO-2007/2007 IBM Slovensko poskytnutie služieb pre VS MV SR B.Bystrica 5 096 302 0 SITB 01.04.2010
030/2.1MP/2009/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 089 145 0 MŽP SR, Bratislava 03.03.2010 31.07.2013
03831300 M.T.T., spol. s r.o., Ivánska cesta č. 23, 821 04 Bratislava Zmluva o dielo č. 91/2000 . Dobudovanie objektov v priestoroch SMU 5 075 109 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 28.06.2000 30.09.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
2-1167/1200/2008 PROGRES - PÚCHOV, s.r.o. Nátery oceľových súčastí ciest I. triedy 5 068 319 0 SSC 27.08.2008
022/2000 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Nákup učebníc pre osobitné školy v SR 5 048 000 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
7/DC/2007 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Servisná zmluva 5 017 427 0 DataCentrum 22.01.2007
233/2008 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie ISMCS, Optimalizácia procesov automatizácia ageny hospodárenia s vozovkami 5 006 559 0 SSC 30.07.2010
UIA-26/2101 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - benzín 95, letecký petrolej a motorová nafta 5 005 411 0 VeLog 24.07.2006 30.11.2006
ZV-81-69/2008 LAYLA s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva č.ÚŠZV 81-69/2008 Nákup ultrazvukového analyzátora chrbtice v 3D zobrazení pohybu 4 998 700 0 ZV MO SR 28.11.2008
SE-182-46/OVO-2009/2009 Hewlett-Packard Slovakia, Bratislava Osvedčenie o evidencii časť I. 4 998 000 3 498 600 SE
UIA-2380-2006 Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava Výpočtová technika 4 983 789 0 KaMO/OdEaMZ, SEOPMZ/OdKIS 06.12.2006 18.12.2006
USZV-23-38-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR Dodatok č. 3 ku KZ- Jakub VILLAGE 4 979 088 0 ZV MO SR 03.10.2007 12.12.2007 Upresnenie technickej špecifikácie cena celkom 150 mil. Sk
UIA-28/2152 QUADRIQ, a. s., Liptovský Mikuláš Prenosný systém ochrany tábora 4 960 826 0 SEOPMZ/OdV 07.07.2008 31.10.2008
056/1.2Mp/2010/2010 Mesto Hriňová Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 959 644 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
KaVSÚ-4-1476/2008 MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš Doplnok č.1 ku KZ č. 28/2280 - dodávka technických prostriedkov s ochranou proti nežiadúcemu elektromagnetickému vyžarovaniu 4 928 683 0 BÚ MO SR 10.12.2008 Zmena výšky ceny za predmet KZ č. 28/2280
KaVSÚ-4-1373/2008 MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš KZ č. 28/2280 - dodávka technických prostriedkov s ochranou proti nežiadúcemu elektromagnetickému vyžarovaniu 4 928 678 0 BÚ MO SR 10.12.2008 Výška ceny upravená doplnkom č. 1
003/4.3MP/2010/2010 Helpeko, s.r.o., Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 912 660 0 MŽP SR, Bratislava 18.02.2010 31.01.2011
UIA-162-2007 Beset, spol. s r. o., Bratislava Poskyt.služieb pri rozšir.funkcionality mySAP HR 4 909 464 0 SEOPMZ/OdKIS 31.05.2007 31.10.2007
469/2010 Bonul, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia chránených objektov 4 879 000 314 160 Slovenská pošta, a. s. 31.03.2010 31.03.2014
PSB BA-99-43/2007 Jurečko František BA Upratovanie a čistenie vojkajších priestorov areálu Kasárne Vajnory. 4 872 722 161 745 PSB Bratislava 31.12.2007
026/2000 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 4 870 640 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
200/6131/2007 NEOREFLEX ZOD VDZ Komárno 4 863 980 0 SSC 22.05.2007
011/2001 Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec Kúpa atlasu pre základné školy 4 845 000 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.08.2001
31/10/VDZ Združenie " HLSS-VDZ" Obnova vodorovného dopravného značenia vozoviek ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č.4 4 839 116 0 SSC 19.05.2010
027/2.1MP/2009/2009 Mesto Spišská Belá, Spišská Belá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 814 516 0 MŽP SR, Bratislava 10.02.2010 31.03.2012
2007-113 RNDr. Zdenko Červenák-C-Consulting,Hanulova 11,841 01 Bratislava kúpna zmluva - genetický analyzátor 4 807 600 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 05.12.2007 15.12.2007
4600000624 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní AP a realizácii zmien pre IS VS 4 795 255 980 280 MF SR 01.07.2009 31.12.2012