Zmluva č. 030/2.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:030/2.1MP/2009/2009
Dodávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 089 144,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 089 144,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy