Zmluva č. 4600000624

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4600000624
Dodávateľ:Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní AP a realizácii zmien pre IS VS
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 795 254,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 795 254,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:980 280,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:MF SR

Prílohy