Zmluva č. 03831300

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03831300
Dodávateľ:M.T.T., spol. s r.o., Ivánska cesta č. 23, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 91/2000 . Dobudovanie objektov v priestoroch SMU
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 075 109,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 075 109,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy