Zmluva č. UIA-162-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-162-2007
Dodávateľ:Beset, spol. s r. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskyt.služieb pri rozšir.funkcionality mySAP HR
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 909 464,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 909 464,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:SEOPMZ/OdKIS

Prílohy