Zmluva č. 200/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:200/6131/2007
Dodávateľ:NEOREFLEX
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD VDZ Komárno
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 863 979,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy