Zmluva č. KaVSÚ-4-1373/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KaVSÚ-4-1373/2008
Dodávateľ:MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ č. 28/2280 - dodávka technických prostriedkov s ochranou proti nežiadúcemu elektromagnetickému vyžarovaniu
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 928 677,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 928 677,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:BÚ MO SR
Poznámka:Výška ceny upravená doplnkom č. 1

Prílohy