Zmluva č. USZV-23-38-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-23-38-2007
Dodávateľ:LEDIC, a.s. Praha, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 3 ku KZ- Jakub VILLAGE
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 979 087,83
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 979 087,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR
Poznámka:Upresnenie technickej špecifikácie cena celkom 150 mil. Sk

Prílohy