Zmluva č. ZV-81-69/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-69/2008
Dodávateľ:LAYLA s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č.ÚŠZV 81-69/2008 Nákup ultrazvukového analyzátora chrbtice v 3D zobrazení pohybu
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 998 699,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 998 699,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy