Zmluva č. ZOD č. SE-130-7/OVO-2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZOD č. SE-130-7/OVO-2007/2007
Dodávateľ:IBM Slovensko
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poskytnutie služieb pre VS MV SR B.Bystrica
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 096 301,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 096 301,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:SITB

Prílohy