Zmluva č. 469/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:469/2010
Dodávateľ:Bonul, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovanĂ­ sluĹľieb vĂ˝jazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia chránenĂ˝ch objektov
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 879 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 879 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:314 160,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy