Zmluva č. 2007-113

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2007-113
Dodávateľ:RNDr. Zdenko Červenák-C-Consulting,Hanulova 11,841 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kúpna zmluva - genetický analyzátor
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 807 600,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 807 600,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Prílohy