Zmluva č. UIA-2380-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-2380-2006
Dodávateľ:Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpočtová technika
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 983 789,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 983 789,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:KaMO/OdEaMZ, SEOPMZ/OdKIS

Prílohy