Zmluva č. 003/4.3MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/4.3MP/2010/2010
Dodávateľ:Helpeko, s.r.o., Považská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 912 660,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 912 660,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy