Zmluva č. 056/1.2Mp/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:056/1.2Mp/2010/2010
Dodávateľ:Mesto Hriňová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 959 643,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 959 643,86
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy