Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2008/70065 ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava Výkon recepčnej a informátorskej služby v objekte IUVENTA so sídlom v Bratislave na Karloveskej 64 4 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.06.2008 31.05.2012 1osobohodina recepčnej a informátorskej služby
IU/2010/70155 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Výroba reklamy podľa špecifikácie 714 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.09.2010 08.10.2010 Výroba spotu + výroba bannera
IU/2010/70156 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Umiestnenie reklamy na stránke www.funradio.sk 937 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 31.10.2010
IU/2008/50005 Milan MURKO, Potočná 265/60, 900 31 Marianka Oprava a výmena lamiel na streche a nad vstupom do budovy 4 083 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 23.07.2008 13.08.2008 Trakt B a B1 objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2007/50026 ADACCO, s.r.o, Vajnorská 108/B, 831 04 Bratislava Dodávka a montáž plynového kondenzačného kotla 4 996 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.10.2007 22.10.2007
IU/2007/50029 OBNOVA - Križek Ján Dodávka a montáž stolárskych výrobkov pre budovu v objekte IUVENTA, Búdková 2 5 704 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.12.2007 31.01.2008
IU/2008/70081 VAV & ROSSI s.r.o., Odeská 5, 036 01 Martin Dodávka tovaru: Stan + bočná stena s potlačou podľa graf. návrhu 5 925 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 10.07.2008 18.07.2008
IU/2007/50010 EKOBILANZ, s.r.o., Pri Suchom mlyne 90, 811 04 Bratislava Zabezpečenie a vykonanie prác spojených s výkonom audítora v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Medzinárodných audítorských štandardov. 6 478 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 15.03.2007 24.04.2007
IU/2007/50015 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 7 853 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.06.2007 31.08.2007 2ks objekt: IUVENTA, Búdková 2
IU/2006/70028 Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 811 06 Bratislava Realizácia zberu empirických údajov pre výskumné úlohy v rámci kampane Rady Európy: "Každý iný, všetci rovní". 8 133 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.09.2006 31.10.2006
IU/2008/50002 STARBEC, s.r.o., Železničná 4, 941 10 Tvrdošovce Výroba a dodávka výrobkov a prác (plastové okná a dvere) 9 647 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.07.2008 30.07.2008
IU/2007/50014 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 10 482 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 05.06.2007 26.06.2007 2ks - objekt: IUVENTA, Búdková 2
1ks - objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2008/50009 STAV-KYSUCE, Ján Grochal, Gočárova 1508 Podlahárske práce v Bielom dome v areáli IUVENTY na ulici Búdková 2 v Bratislave 11 900 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.08.2008 30.11.2008
IU/2007/50009 NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 12 061 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 07.03.2007 28.03.2007 4ks objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2007/50018 Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v objekte IUVENTA, Búdková 2 12 889 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.06.2007 17.08.2007
IU/2010/70157 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Vysielanie reklám podľa špecifikácie 13 370 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 29.10.2010
IU/2008/50003 Bystrík Jendrejský, Jurigovo nam. 7, 841 04 Bratislava Výmena vonkajšieho osvetlenia v areály IUVENTY na Búdkovej 2 13 410 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.04.2008 14.05.2008
IU/2004/50006 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava Rekonštrukcia sociálnych zariadení 19 739 0 Papp a spoll. - ZDRUŽENIE, M.Marecka 6, 841 07 Bratislava 18.11.2004 22.11.2004
IU/2008/70047 Havlík Vladimír, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava Údržba zelene v areáloch IUVENTY na Búdkovej 2 a Karloveskej 64 v Bratislave 20 447 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2008 15.11.2008 Subjekt nie je platcom DPH
IU/2007/50021 OBNOVA Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Kladenie podláh 24 072 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.08.2007