Zmluva č. IU/2007/50021

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50021
Dodávateľ:OBNOVA Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kladenie podláh
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 071,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 071,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy