Zmluva č. IU/2008/50005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50005
Dodávateľ:Milan MURKO, Potočná 265/60, 900 31 Marianka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava a výmena lamiel na streche a nad vstupom do budovy
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 083,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 083,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:Trakt B a B1 objekt: IUVENTA, Karloveská 64

Prílohy