Zmluva č. IU/2007/50026

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50026
Dodávateľ:ADACCO, s.r.o, Vajnorská 108/B, 831 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž plynového kondenzačného kotla
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 995,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 995,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy