Zmluva č. IU/2008/70065

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70065
Dodávateľ:ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon recepčnej a informátorskej služby v objekte IUVENTA so sídlom v Bratislave na Karloveskej 64
Zmluvne dohodnutá čiastka:4,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:1osobohodina recepčnej a informátorskej služby

Prílohy