Zmluva č. IU/2008/70081

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70081
Dodávateľ:VAV & ROSSI s.r.o., Odeská 5, 036 01 Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka tovaru: Stan + bočná stena s potlačou podľa graf. návrhu
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 925,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 925,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy