Zmluva č. IU/2008/50002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50002
Dodávateľ:STARBEC, s.r.o., Železničná 4, 941 10 Tvrdošovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výroba a dodávka výrobkov a prác (plastové okná a dvere)
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 646,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 646,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy