Zmluva č. IU/2004/50006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2004/50006
Dodávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 739,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 739,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Papp a spoll. - ZDRUŽENIE, M.Marecka 6, 841 07 Bratislava

Prílohy