Zmluva č. IU/2008/70047

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/70047
Dodávateľ:Havlík Vladimír, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Údržba zelene v areáloch IUVENTY na Búdkovej 2 a Karloveskej 64 v Bratislave
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 447,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 447,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:Subjekt nie je platcom DPH

Prílohy