Zmluva č. IU/2008/50003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50003
Dodávateľ:Bystrík Jendrejský, Jurigovo nam. 7, 841 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výmena vonkajšieho osvetlenia v areály IUVENTY na Búdkovej 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 410,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 410,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy