Zmluva č. IU/2007/50029

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50029
Dodávateľ:OBNOVA - Križek Ján
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž stolárskych výrobkov pre budovu v objekte IUVENTA, Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 703,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 703,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy