Zmluva č. IU/2007/50018

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50018
Dodávateľ:Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov v objekte IUVENTA, Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 888,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 888,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy