Zmluva č. IU/2010/70156

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/70156
Dodávateľ:FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Umiestnenie reklamy na stránke www.funradio.sk
Zmluvne dohodnutá čiastka:937,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:937,12
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy