Zmluva č. IU/2007/50009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50009
Dodávateľ:NORDER, s.r.o., Zadunajská cesta 1191/7, 851 01 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komplexná dodávka a montáž klimatizačných jednotiek
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 061,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 061,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:4ks objekt: IUVENTA, Karloveská 64

Prílohy