Zmluva č. IU/2007/50010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50010
Dodávateľ:EKOBILANZ, s.r.o., Pri Suchom mlyne 90, 811 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie a vykonanie prác spojených s výkonom audítora v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Medzinárodných audítorských štandardov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 478,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 478,13
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy