Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2010/70187 VAV&ROSSI s.r.o., Odeská 5, Martin Spracovanie grafických podkladov pre tlač 30 000 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IU/2010/70155 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Výroba reklamy podľa špecifikácie 714 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.09.2010 08.10.2010 Výroba spotu + výroba bannera
IU/2010/70157 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Vysielanie reklám podľa špecifikácie 13 370 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 29.10.2010
IU/2010/70156 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Umiestnenie reklamy na stránke www.funradio.sk 937 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 31.10.2010
IU/2009/50005 OBNOVA Ján Križek, Gočárova 1508, 022 01 Čadca Rekonštrukcia schodov do hlavnej budovy IUVENTY (IU Karloveská) 40 128 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 20.10.2009 02.11.2009
IU/2009/50004 ARCHEKTA, s.r.o., ul. 17. Novembra, 022 01 Čadca Vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby divadelných priestorov na kongresovú salu (objekt: IUVENTA, Karloveská 64) 33 607 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 14.04.2009 15.12.2009
IU/2008/50009 STAV-KYSUCE, Ján Grochal, Gočárova 1508 Podlahárske práce v Bielom dome v areáli IUVENTY na ulici Búdková 2 v Bratislave 11 900 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 25.08.2008 30.11.2008
IU/2008/50007 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Zateplenie fasády Bieleho domu Búdkova 2 33 243 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2008 15.11.2008
IU/2008/50008 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Rekonštrukcia budovy Bieleho domu Búdková 2 47 508 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.07.2008 15.11.2008
IU/2008/50006 INTECH Group, s.r.o., Francisiho 1, 811 08 Bratislava Spevnenie plochy betónovou dlažbou pred vstupom do budovy objekt IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava 59 415 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 29.07.2008 18.08.2008
IU/2008/50005 Milan MURKO, Potočná 265/60, 900 31 Marianka Oprava a výmena lamiel na streche a nad vstupom do budovy 4 083 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 23.07.2008 13.08.2008 Trakt B a B1 objekt: IUVENTA, Karloveská 64
IU/2008/70081 VAV & ROSSI s.r.o., Odeská 5, 036 01 Martin Dodávka tovaru: Stan + bočná stena s potlačou podľa graf. návrhu 5 925 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 10.07.2008 18.07.2008
IU/2008/50004 Jozef kern, Alžbetin dvor 579, 900 42 Miloslavov Výmena existujúcej dlažby, obkladov, sanity v dámskej šatni a sprche na plavárni (IU Karloveská) 28 527 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.06.2008 11.08.2008 suma bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)
IU/2008/70065 ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava Výkon recepčnej a informátorskej služby v objekte IUVENTA so sídlom v Bratislave na Karloveskej 64 4 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.06.2008 31.05.2012 1osobohodina recepčnej a informátorskej služby
IU/2008/50003 Bystrík Jendrejský, Jurigovo nam. 7, 841 04 Bratislava Výmena vonkajšieho osvetlenia v areály IUVENTY na Búdkovej 2 13 410 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.04.2008 14.05.2008
IU/2008/50002 STARBEC, s.r.o., Železničná 4, 941 10 Tvrdošovce Výroba a dodávka výrobkov a prác (plastové okná a dvere) 9 647 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.07.2008 30.07.2008
IU/2008/70047 Havlík Vladimír, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava Údržba zelene v areáloch IUVENTY na Búdkovej 2 a Karloveskej 64 v Bratislave 20 447 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2008 15.11.2008 Subjekt nie je platcom DPH
IU/2007/50030 OBNOVA - Križek Ján Oprava suterénnych priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2 32 929 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.12.2007 28.02.2008
IU/2007/50029 OBNOVA - Križek Ján Dodávka a montáž stolárskych výrobkov pre budovu v objekte IUVENTA, Búdková 2 5 704 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.12.2007 31.01.2008
IU/2007/50027 PROFIREALSK, s.r.o., Rudina 312, 023 31 Rudina Stanovenie podmienok dodania diela - služieb spojených s implementáciou komplexného informačného systému manažmentu projektov v organizácii 35 946 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 22.10.2007 31.12.2007