Zmluva č. IU/2009/50005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2009/50005
Dodávateľ:OBNOVA Ján Križek, Gočárova 1508, 022 01 Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia schodov do hlavnej budovy IUVENTY (IU Karloveská)
Zmluvne dohodnutá čiastka:40 128,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:40 128,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy