Zmluva č. IU/2008/50006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50006
Dodávateľ:INTECH Group, s.r.o., Francisiho 1, 811 08 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spevnenie plochy betónovou dlažbou pred vstupom do budovy objekt IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 414,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 414,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy