Zmluva č. IU/2007/50030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50030
Dodávateľ:OBNOVA - Križek Ján
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava suterénnych priestorov budovy v objekte IUVENTA, Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 928,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 928,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy