Zmluva č. IU/2007/50027

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50027
Dodávateľ:PROFIREALSK, s.r.o., Rudina 312, 023 31 Rudina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stanovenie podmienok dodania diela - služieb spojených s implementáciou komplexného informačného systému manažmentu projektov v organizácii
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 045,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:7 900,15
Celková dohodnutá čiastka:35 945,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy