Zmluva č. IU/2008/50008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2008/50008
Dodávateľ:OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia budovy Bieleho domu Búdková 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 508,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 508,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy