Zmluva č. IU/2010/70187

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/70187
Dodávateľ:VAV&ROSSI s.r.o., Odeská 5, Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spracovanie grafických podkladov pre tlač
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy