Zmluvy za IUVENTA


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
IU/2007/50027 PROFIREALSK, s.r.o., Rudina 312, 023 31 Rudina Stanovenie podmienok dodania diela - služieb spojených s implementáciou komplexného informačného systému manažmentu projektov v organizácii 35 946 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 22.10.2007 31.12.2007
IU/2006/70026 PROLUX, spol. s r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava Dodávka a montáž kazetových podhľadov, obklad stien SDK, demontáž pôvodného podhľadu, oprava elektroinštalácie, dodávka a montáž svietidiel 48 934 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2006 18.08.2006
IU/2006/70028 Agentúra sociálnych analýz, Palisády 36, 811 06 Bratislava Realizácia zberu empirických údajov pre výskumné úlohy v rámci kampane Rady Európy: "Každý iný, všetci rovní". 8 133 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.09.2006 31.10.2006
IU/2007/50010 EKOBILANZ, s.r.o., Pri Suchom mlyne 90, 811 04 Bratislava Zabezpečenie a vykonanie prác spojených s výkonom audítora v zmysle zákona č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov a Medzinárodných audítorských štandardov. 6 478 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 15.03.2007 24.04.2007
IU/2010/70078 IVAKS s.r.o., Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava Dodávka služby - vzdelávacieho programu pre zamestnancov v zmysle ustanovení §47 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu SR: "Rozvoj interpersonálnych 29 990 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 12.04.2010 31.05.2010
IU/2008/70047 Havlík Vladimír, Tilgnerova 15, 841 04 Bratislava Údržba zelene v areáloch IUVENTY na Búdkovej 2 a Karloveskej 64 v Bratislave 20 447 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.04.2008 15.11.2008 Subjekt nie je platcom DPH
IU/2008/70081 VAV & ROSSI s.r.o., Odeská 5, 036 01 Martin Dodávka tovaru: Stan + bočná stena s potlačou podľa graf. návrhu 5 925 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 10.07.2008 18.07.2008
IU/2008/70065 ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava Výkon recepčnej a informátorskej služby v objekte IUVENTA so sídlom v Bratislave na Karloveskej 64 4 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.06.2008 31.05.2012 1osobohodina recepčnej a informátorskej služby
IU/2010/70155 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Výroba reklamy podľa špecifikácie 714 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 28.09.2010 08.10.2010 Výroba spotu + výroba bannera
IU/2010/70156 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Umiestnenie reklamy na stránke www.funradio.sk 937 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 31.10.2010
IU/2010/70157 FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava Vysielanie reklám podľa špecifikácie 13 370 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 11.10.2010 29.10.2010
IU/2006/70017 TERMIZOL, spol. s r.o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava Zhotovenie hydroizolácie striech, rekonštrukcia strechy (IU - Karloveská) 36 513 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
IU/2006/70020 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 167 359 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 31.05.2006
IU/2007/50019 Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla 104 229 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 13.08.2007 suma bez DPH
IU/2007/50021 OBNOVA Križek Ján, Gočárova 252, 022 01 Čadca Kladenie podláh 24 072 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 17.08.2007
IU/2008/50004 Jozef kern, Alžbetin dvor 579, 900 42 Miloslavov Výmena existujúcej dlažby, obkladov, sanity v dámskej šatni a sprche na plavárni (IU Karloveská) 28 527 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.06.2008 11.08.2008 suma bez DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)
IU/2008/50007 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Zateplenie fasády Bieleho domu Búdkova 2 33 243 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 01.08.2008 15.11.2008
IU/2008/50008 OBNOVA-Ján Križek, Gočárova 252, 022 01 Čadca Rekonštrukcia budovy Bieleho domu Búdková 2 47 508 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 30.07.2008 15.11.2008
IU/2009/50005 OBNOVA Ján Križek, Gočárova 1508, 022 01 Čadca Rekonštrukcia schodov do hlavnej budovy IUVENTY (IU Karloveská) 40 128 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 20.10.2009 02.11.2009
IU/2010/70187 VAV&ROSSI s.r.o., Odeská 5, Martin Spracovanie grafických podkladov pre tlač 30 000 0 IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava