Zmluva č. IU/2010/70078

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2010/70078
Dodávateľ:IVAKS s.r.o., Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka služby - vzdelávacieho programu pre zamestnancov v zmysle ustanovení §47 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu SR: "Rozvoj interpersonálnych
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 990,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 990,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy