Zmluva č. IU/2006/70020

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2006/70020
Dodávateľ:Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:167 358,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:167 358,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy