Zmluva č. IU/2007/50019

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2007/50019
Dodávateľ:Decon spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:104 228,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:104 228,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
Poznámka:suma bez DPH

Prílohy