Zmluva č. IU/2006/70017

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:IU/2006/70017
Dodávateľ:TERMIZOL, spol. s r.o., Liptovská 36, 821 09 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie hydroizolácie striech, rekonštrukcia strechy (IU - Karloveská)
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 513,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 513,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava

Prílohy