Zmluvy za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0004/2008 AVNET technology solutions, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 21 Vzpracovanie diela - Štúdia uskutočniteľnosti na projekt " Školský intranet " 70 311 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 28.01.2008
2092/2006 AWT Bavaria, s.r.o., Bratislava, Rožňavská cesta 34 Kúpna zmluva na kúpu osobného automobilu 44 776 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 27.11.2006 29.12.2006
126/2001 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Kúpna zmluva č. 01/2001-nákup hardveru 2 395 036 0 Ministerstvo školstva SR 27.06.2001 30.06.2001
209/2000 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Vybudovanie štruktúrovanej počítačovej siete v budove MŠ SR na Stromovej ulici č.1 v Bratislave 2 428 311 0 Ministerstvo školstva SR 12.09.2000 31.10.2000
210/2000 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Nákup počítačovej techniky 3 395 017 0 Ministerstvo školstva SR 12.09.2000 25.09.2000
273/2000 BELATEP spol s r.o., Bratislava, Záruby 1 Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác 7 155 310 0 Ministerstvo školstva SR 01.01.2001 31.12.2006
745/2002 BOHEMIA KONTAKT, s.r.o., Košice, Michalovská č. 9 Poskytnutie preddavku na vydanie učebnice rómčiny 1 141 900 0 Ministerstvo školstva SR 07.10.2002 31.12.2002
1066/2008 Coopex Soft.s.r.o., Prešov, Plzenská 2 Zmluva na dodanie licencií programu AMION 2008 5 040 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 12.09.2008 31.12.2008
1998/2006 Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava 1, Pražská 31 Zmluva o poskytnutí služieb 32 786 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 08.11.2006 13.12.2006
0860/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Kúpna zmluva 2 531 999 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 25.06.2007
0246/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na rozvoj bezpečnosti a zabezpečenia súladu informačných systémov MŠ SR s platnými štandardami 34 558 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 14.05.2009
164/2001 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 17/A Kúpna zmluva č. 37/2001- dodávka výpočtovej techniky 22 106 003 0 Ministerstvo školstva SR 28.08.2001
028/2003 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 nákup výpočtovej techniky a špecifikovaného programového vybavenia 599 040 0 Ministerstvo školstva SR 04.03.2003 10.03.2003
042/2003 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 nákup výpočtovej techniky a špecifikovaného programového vybavenia 599 400 0 Ministerstvo školstva SR 17.03.2003 21.03.2003
151/2001 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Kúpna zmluva č. 05/2001- nákup hardveru 5 548 653 0 Ministerstvo školstva SR 16.07.2001 22.07.2001
353/2003 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 nákup výpočtovej techniky 6 122 100 0 Ministerstvo školstva SR 22.09.2003
968/2002 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Dodávka výpočtovej techniky a programového vybavenia pre kancelárie Ministerstva školstva 3 933 909 0 Ministerstvo školstva SR 14.11.2002 20.11.2002
048/2003 Digitálne telekomunikaené systémy, Bratislava, Beoadická 10 Zmluva o dielo č. 3103/2003- dodávka telekomunikačného systému VARIX- montáž telekomunikačného systému 596 400 0 Ministerstvo školstva SR 26.03.2003 08.04.2003
1473/2007 Ďurica Juraj, Bratislava, Oravská 2 Zmluvy o vykonávaní opravárenských a servisných prác 4 780 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 18.10.2007 18.10.2008
027/2000 Dušan Bobrík, Vydavateľstvo ELÁN, Bratislava, Kalinčiakova 1 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 569 400 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000