Zmluva č. 151/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:151/2001
Dodávateľ:Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 05/2001- nákup hardveru
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 688 673,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 548 653,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy