Zmluva č. 353/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:353/2003
Dodávateľ:Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 122 100,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 122 100,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy