Zmluva č. 0246/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0246/2009
Dodávateľ:DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Štúdia uskutočniteľnosti na rozvoj bezpečnosti a zabezpečenia súladu informačných systémov MŠ SR s platnými štandardami
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 557,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 557,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1

Prílohy